15.6.52

การรับลูกเสริฟโดยใช้ผู้เล่น 5 คน Five-Persons Reception Formation
การรับลูกเสริฟโดยใช้ผู้เล่น 5 คนนั้น ผู้เล่นในสนามทุกคนมีหน้าที่รับลูกเสริฟยกเว้นผู้เล่นตัวเซ็ต แต่ทั้งนี้แต่ละทีมก็จะต้องมีผู้เล่นหลักที่ทำหน้าที่รับลูกเสริฟอาจจะมี 1 หรือ 2 คน ในทีมที่มีผู้เล่นตัวรับอิสระ จะให้ผู้เล่นตัวรับอิสระทำหน้าที่เป็นผู้เล่นหลักในการรับลูกเสริฟ
นอกจากนี้การรับลูกเสริฟยังมีความหลากหลายในการยืนตำหน่งรับลูกเสริฟ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป เช่น เมื่อผู้เล่นตัวเซ็ตอยู่แดนหน้า (front row) จะยืนรับลูกเสริฟอย่างไร ตัวเซ็ตอยู่แดนหลัง (back row) จะยืนอย่างไร----------------------------
ตัวอย่างในการรับลูกเสริฟโดยใช้ผู้เล่น 5 คน
----------------------------

ผู้เล่นตัวเซ็ตอยู่แดนหน้า

ผู้เล่นตัวเซ็ตอยู่แดนหลัง


จากภาพตัวอย่างการยืนรับลูกเสริฟ จะเห็นว่ารูปแบบการยืนรับจะมีทั้งผู้เล่นแต่ละแดนยืนเป็นแนวเดียวกัน หรือเป็นรูปตัวดับเบิลยู (W) รูปตัววี (V) และแบบซิกแซก

ในการรับลูกเสริฟ ทีมจะต้องมีผู้เล่นรับลูกเสริฟหลักซึ่งเป็นผู้เล่นที่คิดว่ารับลูกเสริฟได้ดีที่สุด(โดยส่วนมากจะเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระ) ให้รับผิดชอบพื้นที่ในการรับลูกเสริฟมากกว่าผู้เล่นคนอื่น และเช่นเดียวกันผู้เล่นที่รับลูกเสริฟได้อ่อนที่สุดก็จะต้องให้มีพื้นที่รับผิดชอบน้อยเช่นกัน

รูปแบบการรับลูกเสริฟโดยใช้ผู้เล่น 5 คนรับลูกเสริฟ เหมาะสำหรับทีมในระดับเริ่มต้น สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนาม ส่วนรูปแบบการยืนรับจะใช้ลักษณะใดขึ้นอยู่กับเทคนิคการเสริฟของคู่แข่งขันและศักยภาพของทีมเราเองประกอบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น