18.6.52

คลิปแบบฝึกทักษะการอันเดอร์ เซ็ทบอลแบบต่างๆ

แบบฝึกการตั้งรับบอล

แบบฝึก 4 players 1ball Side to Sideแบบฝึก 5 players 1 group 2 balls
แบบฝึก Dig Position 5 Diagonal to 1 Off hands Centerbackแบบฝึก Dig 2 hard ball Short Deepแบบฝึกรับบอลแบบอันเดอร์
แบบฝึกวิธีการถอยหลังเพื่อตั้งรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น