15.6.52

หลักการฝึกซ้อมวอลเลย์บอล

ในการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลนั้น แบบฝึกต่าง ๆ ที่เราใช้ก็เพื่อประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ให้แก่นักกีฬา เช่น การควบคุมบอล การก้าวเท้า จังหวะเท้า และ จังหวะ Timing ในการกระโดดหรือสกัดกั้น หรือสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของวัตถุประสงค์ในการฝึก วัตถุประสงค์ของฝึกอาจเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงทักษะการเล่นวอลเลย์บอลบางอย่าง เช่น การรับบอลหรือการตบบอล เป็นต้น

ผู้ฝึกสอนควรจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มาก เช่น
- หากผู้เล่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึก จะทำให้นักกีฬาเกิดความสนใจมากขึ้นรู้เป้าหมายที่จะต้องปฎิบัติ
- แบบฝึกสำหรับวอลเลย์บอลมีความสำคัญช่วยในการ พัฒนานิสัยหากผู้เล่นใส่ใจในวิธีการฝึกให้ถูกต้อง จะทำให้ผู้เล่นให้ความสนใจสามารถปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
- หากผู้ฝึกสอนตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ผลของการฝึกจะเกิดประสิทธิภาพมาก

การฝึกวอลเลย์บอล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ทักษะและการเคลื่อนไหวเฉพาะ (Skill and Movement Specific)
2. เกี่ยวกับยุทธวิธี, ระบบ, ยุทธศาสตร์ (Tactical, Systematic, Strategic)
3. สมรรถภาพทางร่างกาย (Volleyball Conditioning Specific)การฝึกทักษะและการเคลื่อนที่ Skill and Movement Specific

การฝึกทักษะวอลเลย์บอลและการเคลื่อนที่ เป็นการฝึกประเภทที่ผู้ฝึกสอนควรต้องให้นักกีฬาปฎิบัติทุกวันอย่างสม่ำเสมอ การฝึกทักษะและการเคลื่อนที่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะการเล่นวอลเลย์บอลของนักกีฬาด้วยการฝึกอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ฝึกสอนจะต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของแบบฝึกเหล่านี้คือการพัฒนาทักษะการเล่นเช่น การรับ การเสริฟ การตบ การเซ็ตการเคลื่อนที่ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่ การฝึกเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล
นอกจากนี้สิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนคือ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละแบบฝึก และต้องใส่ใจสนใจว่าแต่ละแบบฝึกต้องการอะไร

ผู้ฝึกสอนเองสามารถใช้การฝึกซ้ำ ๆ เพื่อสร้างนิสัย นักกีฬาให้เกิดความเคยชินเพื่อให้ฝึกอย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การฝึกสำหรับผู้เล่นในระดับเริ่มต้น ควรเลือกใช้แบบฝึกให้เหมาะสมกับเทคนิคการเล่น
สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักให้ดีว่าทุกวินาทีที่เสียไปในสนาม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้ปฎิบัติให้เหมือนกันมีความตั้งใจทั้งในสนามฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยสร้างให้เป็นนิสัย โดยปกติในการฝึกซ้อมนักกีฬามักจะไม่ค่อยสนใจเมื่อระยะเวลาการฝึกซ้อมผ่านไประยะหนึ่ง
แบบฝึกวอลเลย์บอลควรจะพัฒนาขึ้น ผู้ฝึกสอนจะต้องพัฒนาเพิ่มระดับความยากของแบบฝึกขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเล่นและเวลาที่ฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ผู้ฝึกสอนสามารถออกแบบการฝึกหลาย ๆ ทักษะเพื่อฝึกร่วมกันได้เช่น การฝึกเคลื่อนเล่นลูกมือล่างพร้อมกับการฝึกตบ แต่สิ่งที่สำคัญคือในแต่ละทักษะจะต้องไม่ละเลยวัตถุประสงค์ของแต่ละทักษะนั้น


การฝึกเกี่ยวกับยุทธวิธี ระบบ ยุทธศาสตร์ Tactical, Systematic, Strategic

การฝึกเกี่ยวกับ แทคติก ระบบ และกลยุทธ์ เป็นการฝึกที่มุ่งเน้นความเป็นทีม ซึ่งแบบฝึกเหล่านี้จะรวมเอาทักษะการเล่นส่วนบุคคลต่าง ๆ ของนักกีฬาเข้ามาในแบบฝึก ดังนั้นการฝึกเกี่ยวกับแทคติก ระบบทีม กลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อได้พัฒนาทักษะการเล่นส่วนบุคคลให้ดีขึ้นแล้ว

ผู้ฝึกสอนโดยมากมักจะมีปรัชญาที่แตกต่างกันในการฝึกเรื่องแทคติก ระบบทีม กลยุทธ์ เพราะความแตกต่างกันของความสามารถ พรสวรรค์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เล่นแต่ละทีม ด้วยเหตุนี้เองทำให้แบบฝึกของแต่ละทีม ของผู้ฝึกสอนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป

การสร้างแบบฝึกที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากที่อยู่ที่ใช้อยู่เป็นประจำ ทำให้นักกีฬาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจำเจ สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นและช่วยให้นักกีฬาเกิดความสนุกตื่นเต้นในการฝึกซ้อม ความตั้งใจในการฝึกซ้อมก็มากยิ่งขึ้น

การสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมมีความสำคัญอย่างมาก ทุกทีมต้องสื่อสารกันในทีมมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาและนักกีฬาต่อนักกีฬา เพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ในการเล่น ผู้ฝึกสอนต้องออกแบบแบบฝึกที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในทีมด้วย ซึ่งแบบฝึกเหล่านี้มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความสำเร็จให้กับทีม


การฝึกเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย Volleyball Conditioning Specific

แบบฝึกวอลเลย์บอลมักจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬา ถ้าผู้ฝึกสอนต้องการฝึกเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย ควรจะต้องแยกฝึกจากการฝึกทักษะ ผู้ฝึกสอนจะต้องตระหนักว่า หากนักกีฬาใช้พลังงานมาก ความสามารถทางด้านเทคนิคจะลดลง ดังนั้นการฝึกสมรรถภาพด้านร่างกายอาจจะต้องฝึกในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูการแข่งขัน เพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมให้ดีก่อนแทนที่จะฝึกในช่วงการแข่งขัน

ในช่วงฤดูการแข่งขัน การฝึกทักษะและการฝึกสมรรถภาพร่างกาย ควรแยกออกจากกัน เมื่ออยู่ฤดูกาลการแข่งขัน นักกีฬาต้องการฝึกซ้อมทักษะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสภาพร่างกายจะต้องพร้อม จึงจำเป็นต้องแยกการฝึกทักษะกับสมรรถภาพเป็นคนละวัน

เนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอมานั้นเป็นการสรุปแนวคิดวิธีการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลเพื่อช่วยเป็นแนวทางสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้นำไปใช้ไปปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น